Войти
Онлай сервис студенческих и инженерных работ «Проект-Технарь»
Курсовые работы
Данный раздел посвещён курсовым проектам по АТП, СТО, ДВАС и т.д.
Наши контакты:
Меню

Біологія та технологічне застосування представників роду Aspergillus

Уникальность работы неизвестна

Чертеж Актуальность
Актуальность
Чертеж Биохимия
Биохимия
Чертеж Презентация
Презентация
Чертеж Систематика и морфология бактерий
Систематика и морфология бактерий

Содержание работы

ВСТУП 6
1 Систематика представників роду Aspergillus 8
2 Морфологія та цитологія представників роду Aspergillus 13
2. 1. Морфологія представників роду Aspergillus. 13
2. 2. Цитологія 17
3 Генетика представників роду Aspergillus 20
4 Фізіологія та метаболізм  роду Aspergillus 22
4. 1. Фізіоологія дейтероміцетів 22
4. 2. Метаболізм грибів 29
4. 3. Загальні уявлення про розмноження міцеліальних грибів 30
5 Екологія грибів роду Aspergillus. 32
5. 1. Екологічні групи грибів 32
5. 2. Фактори, що впливають на розвиток грибів на документах… 36
5. 3. Представники роду Aspergillus – як збудники захворювання 38
6 Прикладне застосування представників роду Aspergillus 40
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 45

Описание работы

Пояснювальна записка до курсової роботи на тему «Біологія та технологічне застосування представників роду Aspergillus» складається з 47 сторінок друкованого тексту, 11 рисунків та 32 бібліографічних посилань.
Метою курсової роботи є вивчення біології та технологічного застосування представників роду Aspergillus.
Об’єктом курсової роботи є дослідження біології та технологічного застосування представників роду Aspergillus. Предметом курсової роботи є дослідження роду Aspergillus, їх систематики, генетики, морфології, фізіології, біохімії, взаємодії з навколишнім середовищем та ролі в житті людини.
У курсовій роботі охарактеризовано мікроорганізми чисельного роду Aspergillus, приділено увагу його систематиці, морфології, генетиці, фізіології, екології та біотехнологічному застосуванню.
Отже, ми висвітлили значення тільки деяких видів Aspergillus. Однак цієї інформації досить, щоб уявити собі ту величезну роль у природі та господарській діяльності людини, яку вони виконують. Особливість грибів цього роду широка екологічна амплітуда дає можливість для розвитку тих чи інших видів при різних умовах навколишнього середовища. Наприклад, відомо, що більшість грибів, в тому числі і Aspergillus, активно зростають на органічних матеріалах при низьких значеннях рН.
Широкий набір ферментів дозволяє Aspergillus освоювати різноманітні субстрати. Антибіотичні речовини, що продукуються ними, забезпечують успішну боротьбу з можливими конкурентами. Це створює передумови для використання деяких видів при розробці заходів біологічної боротьби з фітопатогенними організмами.
У ґрунті мешкають представники практично всіх відділів грибів. Одні з них знаходяться в ній постійно – істинно ґрунтові гриби, інші потрапляють випадково з опадом листя і рослинними залишками, дощовими та талими водами, частинками пилу з повітря і так далі. Випадково потрапивши в ґрунт гриби перебувають у неактивному стані – у вигляді різного типу спороношення (конідій, теліоспор, склероціїв) або у вигляді неактивного міцелію. Цикли розвитку цих грибів часто не пов'язані з ґрунтом. Вони служать тільки для їх виживання і перезимівлі.
У ґрунті здійснюється основна функція грибів, як головних редуцентів в екосистемах суші. Представники ґрунтових сапротрофних мікроміцетів здійснюють важливу екологічну функцію з розкладання органічних речовин, починаючи від самих простих вуглеводів і закінчуючи такими складними біополімерами, як целюлоза, хітин, лігнін і так далі.
Сапротрофні мікроміцети надзвичайно різноманітні як в таксономічному відношенні, так і по зв'язку з різними субстратами, пристосовані до факторів фізичного середовища. Їхній спосіб життя визначається характером обміну речовин, наявністю різного роду пристосувальних реакцій, пов'язаних із зовнішніми умовами, стійкістю до стресових впливів. Основний екологічний чинник, що визначає різноманітність грибів, це тип субстрату як середовище проживання.
Гриби з роду Аsреrgillus, описаного вперше в 1729 р. італійським мікологом П. Мідоелі – одні з найбільш поширених гіфоміцетів. Природне місце їх верхні горизонти ґрунту, особливо в південних широтах. Але найчастіше їх виявляють на різних продуктах, головним чином рослинного походження, де колонії їх утворюють цвілеві нальоти різного кольору, особливо часті блакитно-зелені, рідше інших кольорів. Колонії Аsреrgillus з'являються на хлібі, зберігається при підвищеній вологості, на варення, вологих шпалерах, виробах з шкіри і т. п. Отже, більшість видів Аsреrgillus – сапрофіти. Але в цьому роді є і паразити тварин і людини.
Процес рекомбінації – парасексуальний процесс названий (Дж. Понтекорво). Він складається з декількох етапів: злиття ядер гетерокаріонів і освіти диплоїдного гетерозиготного ядра; розмноження таких гетерозиготних ядер в гетерокаріотичному міцелії разом з гаплоїдними; мітотичної рекомбінації (при мітозі) під час розмноження диплоїдних ядер; вегетативної гаплоідізаціі диплоїдних ядер в результаті втрати ними хромосом. Парасексуальний процес відомий зараз у багатьох недосконалих грибів, проте його спостерігають у них тільки в умовах лабораторії; яка ж його роль в природних умовах проживання, поки не встановлено.
Дейтероміцети не мають хлорофілу, у зв'язку з чим, цим грибам потрібні для живлення готові органічні речовини. Недосконалі гриби харчуються шляхом всмоктування органічних речовин. Причому спочатку цвіль виділяє травні ферменти для перетравлення їжі, а потім поглинає розщеплені до більш простих органічні речовини. Так як у цвілевих грибів немає можливості пересуватися для пошуків їжі, то вони «мешкають» у самій їжі.
Недосконалі гриби відносяться до сапрофітів. Як джерело вуглецю вони використовують вуглеводи: дисахариди (сахарозу і мальтозу) і моносахариди – гексози (глюкозу і фруктозу).
Гетеротрофний спосіб харчування, характерний для грибів, обумовлює те, що їх розвиток у більшому ступені залежить від субстрату, на якому вони розвиваються. У зв'язку з високими адаптивними можливостями гриби займають найрізноманітніші екологічні ніші і відіграють значну роль в біоценозах. При виділенні екологічних груп грибів враховують, як місце їх проживання, так і характер субстрату, який вони використовують для своєї життєдіяльності.
Аsреrgillus важливий в промисловості при виготовленні ферментативних препаратів. Наприклад, спиртні напої, такі як японська саке, воліють робити з рису або інших крохмалистих інгредієнтів (таких як маніока), замість винограду або солодового ячменю. Типові мікроорганізми, що використовуються для виробництва спирту, такі, як дріжджові грибки роду сахароміцети, не можуть ферментувати крохмаль.

Содержание архива

Записка пояснительная;
Презентация к курсовой работе

Остальные чертежи смотрите в папке "Скрины", архив

Цена курсовой работы 1080

Нашли дешевле? - Где? Сделаем еще дешевле!

ID работы: N-KR-2110, размер архива: 8.5 MБ

КУПИТЬ КУРСОВУЮ РАБОТУ